Na našom pracovisku pracujeme s modernou prístrojovou technikou rakúskej firmy SCHUHFRIED, s vypracovanými normami na slovenskú populáciu čím spĺňame zákonné požiadavky v zmysle zákona NR SR č.8/2009 Z.z. a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z.z.

Dopravná psychológia

• vyšetrujeme vodičov skupín B, taxi služby, kuriérske služby, sanitky, pošty
• vyšetrujeme vodičov skupín C,D,E
• vyšetrujeme žiadateľov o skupiny C,D,E
• vyšetrujeme inštruktorov autoškôl
• vyšetrujeme vodičov nariadené Policajným zborom
• vyšetrenie vodičov s právom prednostnej jazdy a ADR
• odborné poradenstvo po odobratí VP za alkohol a drogy

Klinická psychológia

• psychodiagnostické vyšetrenia v rozsahu ktorý určí ošetrujúci praktický lekár alebo špecialista
• psychodiagnostiku zameranú na vlastné sebapoznávanie a následné psychoedukačné sedenia pacienta alebo rodinného príslušníka
• psychodiagnostické vyšetrenia pre dlhodobé pobyty v zahraničí, pre komerčné poistenie, sociálnu poisťovňu a pod.
• psychodiagnostické vyšetrenie - pracovníci SBS, vyšetrenia na zbraň, vyšetrenia pre prácu s omamnými a psychotropnými látkami
• krízovú psychologickú intervenciu pri riešení Vašej osobnej životnej krízy
• psychodiagnostické vyšetrenie vodičov všetkých skupín
• odborné poradenstvo pre vodičov
• HRV – biofeedback - klinický biofeedback
• BRIGHT LIGHT TEHERAPY – liečba svetlom
• COGNI PLUS – tréning kognitívnych funkcií
• odborné poradenstvo nariadené súdom

Zdravotné stredisko
Fedinova 9
851 02 Bratislava

Kontakt:
0907 116 655
info@kaspo.sk